Vakfın Amacı

Vakfın amacını, Vakfa tahsis edilen taşınmazların gelirlerinin, resmi senette belirtilen şartlar dahilinde kurucular ve Gaziantep Belediyesi Doğumevi arasında paylaşılması teşkil eder.


Vakfın yıllık bürüt gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri, denetleme giderlerine katılma payı ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlar ayrıldıktan sonra net gelirin,


  • %10'u Gaziantep İli Belediyesi aracılığı ile hastaların yararlanmalarına harcanmak üzere Gaziantep Belediyesi Doğumevi Başhekimliğine,
  • %10'u yedek akçeye, 
  • %80'i eşit olarak kuruculara yada mirasçılarına verilir.


Vakfın malvarlığı hiç bir suretle taksim edilemez ve satılamaz.


Ali Diler Aile Vakfı

Bize Ulaşın